Digisys - perimetric detector

Adresný perimetrický detektor

PONÚKANÉ SLUŽBY

 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • Počítačové služby
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
 • Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
 • Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
 • Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
 • Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
 • Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied