Digisys - perimetric detector

Adresný perimetrický detektor

KONTAKTNÉ ÚDAJE

DIGISYS, s.r.o.

Kupecká 1357/16
949 01 NITRA

IČO: 46 364 021
DIČ: 2023340451
IČ DPH: SK2023340451

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu: 5017001766/0900

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29855/N

e-mail: info@digisys-sk.com